Amarok


Amarok - Dieseltraktorn (swedish)

Tuff, hård. Men ändå den känsligaste lilla mysfarbror man kan tänka sig där inne, bakom sin hårda fasad. Älskar barn - skulle gå i döden för att skydda dom. Har ärvt sin mors hela mentala kraftpaket, men ligger längre under ytan hos honom. Men det finns där, under lagren av mysig gubbe. Och han kan ta fram det, när det behövs. Kan jobba 7 dagar i veckan, kan mysa sju dagar i veckan liggandes i soffan. Från sin far har han ärvt sitt mjuka sätt, dock även en hel del av sin fars gubbighet. Men jag gillar det, den där charmiga gubbigheten.

Arbetsmässigt är han riktigt bra, rutinerad och kan gå överallt i samtliga sammanhang. Kortturer inne på anläggning bland skidåkare och danskar njuter han av, det finns ju barn att gosa med och uppmärksamhet att få hela tiden - han kan gå sådana turer sju dagar i veckan, men funkar lika bra på ett öde fjäll mil efter mil. Han är som en dieseltraktor, tuggar på mil efter mil med fina travande rörelser när andra hundar galopperar.

Amarok kan gå i alla positioner, han är en helt ok ledarhund men han är framförallt extremt bra i alla andra positioner och utmärker sig som ledare för turistspann som går bakom mig - han viker inte en millimeter från sin position utan följer mig och det spann jag kör oavsett distraktioner av alla möjliga slag.

Amarok - Dieseltractor (english)

Though, hard. Yet the most sensitive little old man you could think, behind is hard shell. Loves children, would die to protect them. Inherited his mothers complete mental power package, but lies more dormant below the surface with him. But it's there, in it's full glory below the cuddliest layers imaginable. And he won't hesitate to use it, if needed. Can work seven days a week, but just as well he could rest seven days in the couch. From his father he inherited his soft ways, but also the grumpy old man manners. But I like it, that charming grumpy old man mentality.

As a working dog he is really good, well experienced and has done it all when it comes to pulling tourists. Short tours inside skiing areas amount skiers, kids and danish people is quite enjoyable to him - he likes the attention and all people and children that wants to cuddle with him. He thrives in those environments, but he can as well run on a empty mountain mile after mile. He's like a diesel tractor, chewing off mile after mile with excellent movements where others can't keep up without switching over to running.

Amarok can run in all positions, he's a decent leader but excels in all other positions - and he's an really good leader for teams running behind me. He will not deviate from the path for anything, he'll just follow my lead and takes commands only from me.